آخرین قهرمان جهان

دسامبر 7, 2013

عجب حوصله‌ای دارم من! صدها صفحه‌ی انگلیسی زبان را دیروز گشتم ببینم بازتاب مرگ ماندلا در رسانه‌های مجازی چگونه بوده. و این هم «گزارش» من:

١.
سرانِ کشورها «ناچار» بوده‌اند در «سوگ ماندلا» چیزی بگویند/ بنویسند. این بیانیه‌ها هیچ احساسی در من ایجاد نکرد.

٢.
افرادی از جامعه‌ی یهودیان، به این دلیل که ماندلا، در دفاع از فلسطینی‌ها، چند بار از سیاستهای دولت اسرائیل انتقاد کرده بوده، دل خوشی از ماندلا نداشته و بد و بیراه «تیپیک» به ماندلا پرانده که: «آخه فلسطین به تو چه!».
این توهینات، هر چند غیرمنتظره نبود، اما ناخوشایند بود.

٣.
از زاویه‌ای کاملا متفاوت و با دیدی وسیع‌تر، کسانی به مقوله‌ی «قهرمانی» پرداخته‌اند و ماندلا را آخرین قهرمان جهان معرفی می‌کنند.

کارم زیاد شده. متن‌های خوبی در دست دارم پیرامونِ جامعه‌شناسی قهرمانی و روان‌شناسی قهرمان، باید بخوانم. و از خوانده‌ها، چیزی بازتولید کنم. اگر بتوانم.

Young Mandela Africa Fighting

Advertisements